Sir Lyngbjerg MTB og Sporbyggerlaug

Go with the flow!

Sir Lyngbjerg MTB- og Sporbyggerlaug har til formål, at etablere og vedligeholde MTB faciliteter i Naur Sir og Krunderup, samt arrangere MTB træning og andre arrangementer i lokalområdet.

MTB faciliteterne bliver lavet i samarbejde med Naur Sir Krunderup Idrætsforening – NSK, Holstebro Kommune og Sir Lyngbjerg Plantage.

 

Danmarks bedste spor 2020

Spor i skoven

Vi har bl.a. lavet et trailspor i Sir Lyngbjerg Plantage, hvor flow og sikkerhed er i højsædet, og vi vil udvide og vedligeholde sporet fremadrettet. Sporet er “bygget” hele vejen rundt med håndredskaber og efter IMBA principperne for at mindske slid og få et minimum af vedligeholdelse. På sigt håber vi, at sporet kan blive ca. 5 km.

Sporet er gradueret og skiltet jf. anvisninger fra Ontrail til “rødt” niveau, hvorfor det er et spor for øvede, og der er gratis adgang for alle efter reglerne om færden i privat skov.

Sir Lyngbjerg MTB- og Sporbyggerlaug og Holstebro Kommune har også bygget en Pumptrackbane af høj klasse, som er centralt beliggende i Krunderup ved Sir Lyngbjerg Centeret, hvor der er parkeringsmuligheder, toiletforhold og kiosk. Fra centeret er der kort afstand til Sir Lyngbjerg MTB spor, og der er synlig skiltning hele vejen til sporet.

Vis hensyn til naboerne ved at cykle stille til og fra skoven, og ved ikke at tage unødig ophold undervejs. Vis særligt hensyn ved hesteejendommen, idet heste let skræmmes af hurtige cykler, som pludseligt dukker op. Ned med farten og brug ringklokken.

Fremtidens visioner er, at etablere en hoplinje på “orange” niveau tæt på centeret, samt et flowspor på “blå” niveau, som forbinder Vestbyen med Krunderup.

Sir Lyngbjerg Centeret vil fremover få status af “Trailcenter”, hvorfra man har let og synlig adgang til alle faciliteter. Vi håber, at brugerne fremover vil mødes på dette sted. Adressen er: Sirvej 4b, 7500 Holstebro.

Projekt PumpTrackBane er placeret bag Sir Lyngbjerg Centret og i skrivende stund bliver der lagt sidste hånd på.

Allan K. Madsen

Ansvarlig og Trailboss

Niels Bødker Andersen

Trailboss